Nemzetközi kapcsolatok

A Biblia Centrum szolgálata során szorosan együttműködik több keresztyén nemzetközi szervezettel és személlyel. Valójában a Biblia Centrum létrejötténél is nagy segítséget jelentettek a tapasztalt tanácsadók és bőkezű támogatók. 

A német Forum Wiedenest (régi nevén Missionshaus Bibelschule Wiedenest) Hartwig Schurr, akkori bibliaiskola igazgató révén már a kezdeteknél is ott bábáskodott a szolgálat létrejötténél. De az azóta eltelt évtizedek alatt ez a kapcsolat végig megmaradt, ennek hasznát sok módon élveztük, legyen szó előadókról a legkülönbözőbb rendezvényeinken (főleg a bibliaiskolai hétvégéken), anyagi vagy eszmei támogatásról. 

Philadelphia Trust és vele együtt Roger Brind  úgyszintén aktív támogatója a helyi szolgálatnak: úgy az angol napközis táborok, mint az angol nemzetközi hetek szervezésében és lebonyolításában, de sok egyéb programban és támogatásban kapcsolódnak hozzánk. 

Rajtuk keresztül kerültünk olyan szervezetek figyelmébe is, mint Echoes International ("leánykori" nevén Echoes of Services), Gospel Literature Outreach (röviden GLO) vagy a Tilsley College, amely szervezetek révén nem csupán értékes szolgálati, missziós és tanítási forrásokra leltünk, hanem szívélyes testvéri, baráti kapcsolatokra is. 

Hálásak vagyunk Istennek és persze külföldi testvéreinknek a létező kapcsolatokért, és reméljük, hogy nem csupán igyekszünk méltó módon bánni a kapott segítséggel, hanem szeretnénk azt a magunk módján tovább adni testvéreinknek Magyarországon és a határokon túl is. 

 

Főépület

A Biblia Centrum 30 éves működése alatt a főépület mindig is központi szerepet játszott. Most szálláshelyként működik, az irodáknak, valamint a könyvtárnak is otthont ad. Eleinte még az előadóterme(ke)t is magába foglalta. Alakulása és változása szimbolikus az egész szervezet fejlődésére nézve.

A lapostetős, egy emeletes házra 1995-96-ban került rá egy nyergestető és a 2. emelet. Onnantól kezdve a 2. emeleten volt található a nagy előadóterem is. A 2000-s évektől kezdődött a vas nyílászárók cseréje korszerű műanyag ajtókra/ablakokra – ez a folyamat több éven át húzódott.

A 2010-es éveket követően, miután az előadóterem átkerült az újonnan épült házba, előbb a felszabadult helyen 4 további vendégszoba került kialakításra. Utána pedig az 1. emelet szobái lettek úgy kialakítva, hogy minden szobának saját fürdőszobája lett. Folytatásként a 2. emelet összes szobája is fürdőszobás lett.

2022-ben a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap jóvoltából, pályázati forrásokból sikerült megoldani a ház hőszigetelését és vakolását. Az elvégzett munka nem csupán esztétikai ugrást jelent a házra nézve, hanem mindenekelőtt egy hatalmas segítség az energiahatékonyság tekintetében. A pályázaton alapítványunk 6 millió forintos támogatásban részesült, amit ezúton is köszönünk a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek! Segítségükkel a meleg fogadtatás nálunk innentől szó szerint is értendő!

 

Főépület hőszigetelése képek